Amorteringsfrihet hos Wasa Kredit

Amorteringsfrihet hos Wasa Kredit

Till alla våra kunder med leasingavtal genom Wasa Kredit; Nu erbjuds ni amorteringsfrihet under 3-6 månader! 

Till alla våra kunder med leasingavtal genom Wasa Kredit; Nu erbjuds ni amorteringsfrihet under 3-6 månader! Det innebär att ni endast behöver betala ränta under uppskovet. När ni sen känner att avtalet kan starta upp igen, så förlängs avtalet med aktuellt antal månader. Varmt Tack till Wasa Kredit! För mer information, se www.wasakredit.se

2020-03-26 11:54